Contacto

Ponte en contacto comigo

Se necesitas máis información e reservar a túa ruta, enche o seguinte formulario.

Responsable do tratamento: Os seus datos serán tratados por Natalia Lago Bravo con domicilio social en Barrio Estrada-Randufe, nº 26, 36713 – Randufe – Tui (Pontevedra).

Finalidade e lexitimidade: Os seus datos serán tratados para as finalidades especificadas no motivo de contacto e para poder atender as súas solicitudes ou consultas, legalmente en base ao consentimento expreso.

Cesións: non se cederán a terceiros salvo obriga legal.

Prazo: Os seus datos serán tratados durante o tempo estritamente necesario para o cumprimento da finalidade ou finalidades concretas para as que foron recollidos, ata que perda a relevancia do seu uso ou, en todo caso, ata que sexan cancelados como consecuencia do exercicio polo seu titular dos correspondentes dereitos.

Dereitos: Informámoslle que pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos a través deste formulario de contacto ou dirixíndose á seguinte dirección de correo electrónico: natalialagobravo@hotmail.com, ou tamén por escrito, achegando unha copia do documento acreditativo da súa identidade no enderezo: Barrio Estrada-Randufe, nº 26, 36713 Randufe (Tui) (Pontevedra)

Información adicional: Podes consultar información adicional e detallada sobre Protección de Datos na nosa política de privacidade

Parque Natural do Monte Aloia, 36700 Tui, Pontevedra
×
Skip to content